Dokumenty ke stažení | Domov důchodců Bystřany

Dokumenty ke stažení

Přijetí do domova  
Formuláře pro podání žádosti o přijetí do domova. [Stáhnout]
Sazebník cen  
Úplný přehledný ceník služeb organizace, určený pro tisk. [Stáhnout]
Domácí řád [Stáhnout]
Formuláře smluv  
Domov pro seniory [Stáhnout]
Domov se zvláštním režimem 3.p. [Stáhnout]
Domov se zvláštním režimem 4.p. [Stáhnout]
Podávání stížností [Stáhnout]