Přijetí do domova

Žádost o přijetí do domova

  • žádost o přijetí do domova
  • vyjádření lékaře
  • prvotní jednání se zájemcem

Tyto formuláře předloží osoba, která je pověřena klientem k zastupování při podání žádosti. Plná moc je platná až do sepsání smlouvy o přijetí. V případě, že žadatel doručí žádost poštou je nutné doručit i formulář Prvotní jednání se zájemcem o službu.

Nedojde-li k aktualizaci žádosti ze strany žadatele (nereaguje na telefonický ani písemný kontakt) je žádost po 3 letech od posledního kontaktu žadatele z evidence.Dokumenty ke stažení »