Informace o službě

Ubytování klientů

Domov se zvláštním režimem je v budově DD Bystřany umístěn ve 3. a 4. patře. Ve třetím patře je 52 lůžek pro klienty s lehčími formami duševních onemocnění – deprese, úzkostné poruchy, apod. Ve čtvrtém patře je 45 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence.

Klienti DZR jsou ubytováni na pokojích:

 • jednolůžkových
 • dvojlůžkových
 • třílůžkových
 • čtyřlůžkových se zvýšenou péčí

Obvykle mají dva pokoje společné sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem a signalizačním zařízením . Dále mají klenti DZR k dispozici denní místnost, jídelnu a prostornou centrální koupelnu na každém patře. Mohou též využívat ostatní společné prostory domova důchodců (vstupní halu, kavárničku, klubovnu, venkovní terasu a zahradu, atd.).

 

Součástí poskytované služby je také:

 • stravování s nabídkou základních diet (diabetická, šetřící)
 • kantýna s možností nákupu potravin a drogistického zboží
 • praní osobního a ložního prádla
 • pravidelný úklid
 • docházka kadeřnice, pedikérky a kosmetičky
 • sociální poradenství

Našim klientům nabízíme rozmanité aktivity vhodné pro osoby trpící chronickým duševním onemocněním:

 • seniorklub s kulturním programem
 • kondiční skupinové cvičení a sportovní aktivity (košíková, kuželky, šipky, apod.)
 • kondiční ergoterapie (jednoduché výtvarné techniky, apod.)
 • reminiscenční terapie (práce se vzpomínkami),
 • muzikoterapie
 • petterapie (využití drobných domácích zvířat pro aktivizaci),
 • trénování paměti
 • taneční terapie
 • procházky a výlety
 • pravidelná bohoslužba, atd

Kdo našim klientům poskytuje péči a pomoc:

 • kvalifikované pečovatelky (pomoc při sebeobsluze)
 • geriopracovnice (volnočasové aktivity)
 • sociální pracovník (sociální problematika)
 • registrovaná ergoterapeutka (dle doporučení lékaře provádí techniky zaměřené na zvládání soběstačnosti)
 • registrovaná fyzioterapeutka (rehabilitační péče dle doporučení lékaře)
 • registrované všeobecné sestry (zdravotní péče)

Lékařskou péči poskytuje 3x týdně praktický lékař a odborní lékaři (psychiatr, fyziatr, stomatolog) dle potřeb klientů.

Oddělení pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence je již od roku 2010 držitelem certifikátu Vážka, který je udělován Českou alzheimerovskou společností, o. p. s. (ČALS) poskytovatelům kvalitní péče o osoby s demencí. Tento certifikát naše oddělení již 5x obhájilo.
 

Naši zaměstnanci se pravidelně účastní vzdělávacích akcí zaměřených mimo jiné na práci s klienty s psychiatrickými diagnózami.