Domov důchodců Bystřany

Informace k návštěvám

NÁVŠTĚVY NA POKOJÍCH


Návštěvy jsou možné denně do 20 hodin.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a s ohledem na ohroženou  skupinu klientů domova je naším cílem  omezit možnost rizikových kontaktů.  Návštěvy jsou možné pouze za těchto podmínek:   

     Předložte na recepci:

1)    doklad o negativním výsledku PCR testu, který nesmí být starší než 7 dní. 

2)  nebo doklad o negativním výsledku antigenního POC testu, který nesmí být starší než 72 hodin, 

3)  nebo certifikát dokládající dokončené očkování proti Covid-19, kdy od poslední dávky očkování uběhlo minimálně 14 dnů, 

4)  nebo doklad o prodělaném onemocnění Covid-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy. Neakceptujeme SMS zprávu.

 

Recepční má právo ověřit totožnost předložením občanského průkazu návštěvníka.
    • Vstupujte pouze hlavním vchodem, v hale si vydezinfikujte ruce.
    • Musíte mít po celou dobu návštěvy chráněné dýchací cesty respirátorem FFP2 nebo KN95 bez ventilu
    • Nechte  si  změřit bezdotykově teplotu. Při teplotě nad 37,5 °C nebo jiných příznacích nemoci není návštěva umožněna.
    • Podepište prohlášení o seznámení s doporučením pro návštěvy a dotazník o bezinfekčnosti.
    • Na vícelůžkových pokojích dodržujte dostatečnou vzdálenost od dalších osob, pro vytvoření překážky využijte roletu 

 Domov důchodců testování blízkých osob neprovádí.


Zájemcům nabízíme dva typy sociálních služeb:

Domov pro seniory(kapacita 100 klientů)
Domov se zvláštním režimem(kapacita 97 klientů)


 Domov důchodců Bystřany sídlí v nově zrekonstruované čtyřpatrové budově nedaleko centra obce Bystřany. V dosahu je obecní úřad, pošta, restaurace a obchody se základním zbožím. Domov má kapacitu 197 klientů, kteří jsou ubytováni v jedno- až čtyř-lůžkových pokojích. Budova DD je bezbariérová a je obklopena zahradou s možností příjemného posezení.

V DD Bystřany se v péči o klienty uplatňuje:
1. Standard nutriční péče – postup, jak sledovat a zabezpečit klienty, kteří by mohli být ohroženi podvýživou
2. Relaxace a doprovázení – techniky péče o klienty, kteří v důsledku nemoci již nemohou opustit lůžko, a o klienty na sklonku života
3. Domov důchodců respektuje právo klientů na zachování sexuálního života (intimních potřeb), dle potřeb klienta a možností DD.