Zdravotní služby | Domov důchodců Bystřany

Zdravotní služby

Ordinační hodiny lékařů v DD Bystřany

MUDr. Khaled Khattib
praktický lékař
Úterý: 12,00 – 13,00 hod.
Čtvrtek: 13,30 – 15,00 hod.
MUDr. Jaroslav Bartoš
praktický lékař
Úterý: 7,00 – 8,00 hod.
MUDr. Abdul Khalouf
chirurg
Středa: 16,30 – 18,00 hod. (á 14 dní)
MUDr. Jan Drahozal
psychiatr
Čtvrtek: 9,30 – 11,00 hod. (á 14 dní)
MUDr. Martina Krejčí Vančurová
neurolog
Pátek: 8,00 – 10,00 hod. (á měsíc)
MUDr. Soňa Petlanová
zubní lékař
Úterý: 14,00 – 15,00 hod. (á měsíc)

ORDINAČNÍ DOBA ZÁVISÍ NA VYTÍŽENOSTI LÉKAŘE

• Domov důchodců Bystřany je poskytovatelem zdravotních služeb registrovaným Krajským úřadem Ústeckého kraje, ev.č.NZZ 4213-004/03, č.e.54483/03

• Domov důchodců Bystřany je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP (111), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – ZPMV ČR (211), Oborová zdravotní pojišťovna – OZP (207), Vojenská zdravotní pojišťovna – VOZP (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – ČPZP (205), Revírní bratrská pojišťovna – RBP (213)

• V tomto zařízení jsou poskytovány zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

• Pro zdravotní služby poskytované v našem zařízení nepožadujeme k žádnému z odborných výkonů informovaný souhlas klienta.

• V tomto zařízení umožňujeme výuku studentů zdravotních škol.