Domov Důchodců Bystřany

Kategorie: Zdravotní služby

Statistika nežádoucích událostí

Domov důchodců Bystřany
Pražská 236, 417 61 Bystřany
www.dd-bystrany.cz, tel.: 417536062-3, e-mail: reditelka@dd-bystrany.cz


Statistika nežádoucích událostí.


V DD Bystřany se snažíme zvyšovat kvalitu poskytované péče, proto vedeme statistiku nežádoucích událostí, které se vyskytují nejčastěji nebo podléhají povinnému hlášení :
• pády
• dekubity
• nozokomiální infekce (MRSA, svrab)
• poškození celistvosti kůže
• infekce močových cest
• Tato data se vyhodnocují a jsou podkladem pro stanovení dalších opatřeních vedoucí ke snížení těchto nežádoucích událostí.


1. PÁDY

V roce 2016 došlo celkem ke 310 pádům. V roce 2017 byl celkový počet pádů 448. V roce 2018 byl celkový počet pádů 386.
Při porovnání sledujeme nárůst v roce 2017 proti předchozímu roku a naopak pokles v roce 2018. V posledních letech nastupují do DD Bystřany klienti ve zhoršeném zdravotním stavu a je u nich zapotřebí zvýšená komplexní ošetřovatelská i zdravotní péče. U některých z klientů byl evidován vyšší počet pádů vzhledem k základní diagnoze.
Neustále se zaměřujeme na klienty, kteří mají vysoké riziko pádu. Pro lepší přehlednost jsou klienti zapsáni v tabulce rizikových klientů, která je vyvěšena na sesternách, aby při nástupu do směny personál věděl, kteří klienti jsou ohroženi pádem. Klienti jsou opakovaně poučováni o bezpečnosti, je jim předáván formulář „JAK SE VYHNOUT PÁDU“. Některé klienty však nelze poučit, vzhledem k jejich prohlubujícímu se zdravotnímu stavu (Alzheimerova choroba, demence atd), někteří naše doporučení nerespektují. Další výskyt budeme sledovat.

V DD máme stanoven indikátor kvality u pádů. Za loňský rok se pohybujeme ve stanoveném rozmezí. Indikátor kvality byl splněn.
DD Bystřany
ROK 2016 310
ROK 2017 448
ROK 2018 386

img
2. DEKUBITY

V roce 2016 bylo v DD ošetřováno 53 klientů s dekubity. V roce 2017 bylo ošetřováno taktéž 53 klientů s dekubity. V roce 2018 bylo ošetřováno 46 klientů s dekubity.
Při tomto porovnání sledujeme stabilitu v roce 2016 a v roce 2017. V roce 2018 sledujeme mírný pokles. Pro lepší přehlednost jsou klienti s vysokým rizikem vzniku dekubitů zapsáni v tabulce rizikových klientů, která je vyvěšena na sesternách. Další výskyt budeme sledovat i nadále.

V DD máme stanoven indikátor kvality u dekubitů. Za loňský rok se pohybujeme ve stanoveném rozmezí. Indikátor kvality byl splněn.

Počet klientů s dekubity
DD Bystřany
ROK 2016 53
ROK 2017 53
ROK 2018 46

img
3. NOZOKOMIALNÍ INFEKCE

Během roku 2018 nebyla v zařízení evidována žádná nozokomiální infekce (MRSA,svrab).


4. POŠKOZENÍ CELISTVOSTI KŮŽE
V roce 2017 jsme začali sledovat poškození celistvosti kůže. Za rok 2017 k němu došlo ve 38 případech. V roce 2018 sledujeme nárůst na 70 případů, důvodem může být přesnější a důslednější sledovanost poškození celistvosti kůže.
Příčinou bývá většinou pád nebo si klient způsobí sám. Ve 14 případech (za rok 2018) došlo k poškození ze stran personálu.
Preventivně jsou používány ochranné pomůcky (postranice, molitanové mantinely na postranicích atd.) Personál je vždy poučen o bezpečném a šetrném zacházení při manipulaci s klientem. Klienti jsou opakovaně informováni o preventivních opatřeních poškození celistvosti kůže.

DD Bystřany
Rok 2017 38
Rok 2018 70

5. INFEKCE MOČOVÝCH CEST
Opakované infekce močových cest jsme začaly evidovat od začátku roku 2018 pro další zlepšování poskytované péče. Jejich výskyt je velmi ojedinělý, nelze číselně vyhodnotit. Výskyt budeme sledovat i nadále.


Zpracovala : Fryčová Lenka, manažerka kvality péče

print Formát pro tisk


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu