Domov Důchodců Bystřany

Domov důchodců Bystřany
Pražská 236, 417 61 Bystřany
web. www.dd-bystrany.cz, tel.: 417 536 062-3,
e-mail: reditelka@dd-bystrany.cz


Statistika nežádoucích událostí

V DD Bystřany se snažíme zvyšovat kvalitu poskytované péče, proto vedeme statistiku nežádoucích událostí, které se vyskytují nejčastěji nebo podléhají povinnému hlášení :
• pády
• dekubity
• nozokomiální infekce (MRSA, svrab, močové infekce)
Tato data se vyhodnocují a jsou podkladem pro stanovení dalších opatření vedoucích ke snížení těchto nežádoucích událostí.

1. PÁDY

V roce 2014 došlo celkem ke 415 pádům. V roce 2015 byl celkový počet pádů 401. V prvním pololetí roku 2016 byl celkový počet pádů 157.
Při porovnání sledujeme pouze mírný pokles. V současnosti se více zaměřujeme na klienty, kteří mají vysoké riziko pádu. Pro lepší přehlednost byla vytvořena tabulka rizikových klientů , která je vyvěšena na sesternách, aby všichni pracovníci přímé péče při nástupu do směny věděli, kteří klienti jsou ohroženi pádem. Klienti jsou opakovaně poučováni o bezpečnosti, je jim předáván formulář „JAK SE VYHNOUT PÁDU“. Některé klienty však nelze poučit, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu (Alzheimerova choroba, atd.), někteří naše doporučení nerespektují. Další vývoj budeme sledovat.


DD Bystřany

ROK 2014 ROK 2015 1.pololetí roku 2016
415 401 157


2. DEKUBITY

V roce 2014 bylo v DD evidováno 48 dekubitů. V roce 2015 došlo k nárůstu na 71 dekubitů. V prvním pololetí roku 2016 bylo evidováno 23 dekubitů.
Při tomto porovnání sledujeme nárůst v roce 2015, poté pokles v roce 2016. Na naši obhajobu musím konstatovat, že k nám začali přicházet klienti s již vzniklým dekubitem po hospitalizacích nebo z domácího prostředí. Pro lepší přehlednost byla vytvořena tabulka rizikových klientů , která je vyvěšena na sesternách (pro vš.sestry, fyzioterapeutku, ergoterapeutku) i v denních místnostech zaměstnanců (pro PSS – pečovatelky, geriopracovnice, pokojské), aby při nástupu do směny věděli, kteří klienti jsou ohroženi rizikem dekubitů. Další vývoj budeme sledovat.

DD Bystřany

ROK 2014 ROK 2015 1.pololetí roku 2016
48 71 23


3. NOZOKOMIÁLNÍ INFEKCE

Tyto infekce jsme začali statisticky evidovat od 2. pololetí roku 2016 pro další zlepšování poskytované péče.

Zpracovala : Fryčová Lenka, manažerka kvality péče

print Formát pro tisk


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu