Domov Důchodců Bystřany

< návrat zpět

Zahrada v zahradě

Zahrada v zahradě umožňuje osobám s demencí bezpečný pohyb v přírodě. Na začátku byla architektonická studie začlenění části pozemku do stávající zahrady, poté zemní úpravy a zahradnické dokončení. Dnes je tato část zahrady diskrétně ukryta v zeleni, poskytuje posezení na sluníčku i ve stínu, nabízí možnost volného a zároveň bezpečného pohybu v ní. Je využívána klienty denního stacionáře a domova se zvláštním režimem.

Projekt byl realizován díky pomoci obce Bystřany, města Teplice, Nadace ČEZ a společnosti RWE a.s.

strukturalni-fondy strukturalni-fondy

© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu