Domov Důchodců Bystřany

< návrat zpět

Paliativní péče o klienty s demencí

EUROREGION ELBE / LABEEUROREGION ELBE / LABE        123 Ziel 3

Název projektu: Paliativní péče o klienty s demencí – zpět k lidskosti
Registrační číslo projektu: EEL-0124-CZ-1
Trvání projektu: 1.2. 2011 – 31.1. 2012
Projekt je spolufinancován z Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe.

Bližší informace o projektu »


strukturalni-fondy euroskop kr-ustecky

Projekty spolufinancované Evropskou unií v období let 2005-2008

Program pro pečovatele se specializací
č. projektu CZ.04.1.05/3.2.25.3/4031
Podpora ESF 477 583 Kč

Program pro pečovatele absolventy se specializací práce se zrakově postiženými
č. projektu CZ.04.1.05/3.2.25.4/5169
Podpora ESF 273 338 Kč

Integrace a získávání praxe
č. projektu CZ.04.1.05/3.2.25.4/5167
Podpora ESF 340 669 Kč

http://www.strukturalni-fondy.cz

© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu