Zdroj: http://www.dd-bystrany.cz/nabizene-sluzby/domov-se-zvlastnim-rezimem/dzr-verejny-zavazek  •  Vydáno: 25.2.2010 10:04  •  Autor: shiggyzam

Veřejný závazek

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem (DZR) je poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku a chronické duševní nemoci, jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů sociálních služeb. Služba DZR je zaměřená na klienty trpící chronickým duševním onemocněním a jejich specifické potřeby, čemuž je přizpůsobena i péče, chod zařízení a přístup zaměstnanců ke klientům. Poskytováním kvalifikovaných sociálních a zdravotních služeb chceme umožnit našim klientům prožívat plnohodnotné, důstojné a bezpečné stáří.

Cíle

Cílem domova se zvláštním režimem je uživatel,

Cílová skupina

Přijímáme seniory od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerova choroba a jiné typy demence a lehčí formy jiných duševních onemocnění – deprese a jiné poruchy nálady, úzkosti, emoční labilita, poruchy poznávání, fobické poruchy, neurčená organická nebo symptomatická porucha, apod.).

Do DZR jsou přijímány osoby, které:

Zásady, kterými se při poskytování služby řídíme:

Platnost od 1.1.2016
Tento Veřejný závazek ruší Veřejný závazek předchozí

Miroslava Barešová
ředitelka Domova důchodců Bystřany