Zdroj: http://www.dd-bystrany.cz/nabizene-sluzby/domov-pro-seniory/dps-verejny-zavazek  •  Vydáno: 25.2.2010 10:03  •  Autor: shiggyzam

Veřejný závazek

Poslání domova pro seniory

Posláním domova pro seniory je poskytování sociální a zdravotní služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů služeb. Služba je individuálně plánovaná tak, aby byla co nejdéle zachována soběstačnost uživatele a vazba na blízké osoby a veřejné služby.

Náš cíl

Cílem domova pro seniory je uživatel

Cílová skupina

Přijímáme seniory od 65 let se sníženou soběstačností, kteří potřebují celodenní pravidelnou pomoc druhé osoby a nelze již tuto pomoc zajišťovat osobami blízkými či terénními sociálními službami v jejich domácnosti.

Do domova pro seniory jsou přijímány osoby:

Zásady kterými se při poskytování služby řídíme

Platnost od 1.6.2015
Tento Veřejný závazek ruší Veřejný závazek předchozí

Miroslava Barešová
ředitelka Domova důchodců Bystřany