Domov Důchodců Bystřany

Přijetí do domova

Žádost o přijetí do domova

  • žádost o přijetí do domova
  • vyjádření lékaře
  • prvotní jednání se zájemcem

  • Tyto formuláře předloží osoba, která je pověřena klientem k zastupování při podání žádosti. Plná moc je platná až do sepsání smlouvy o přijetí. V případě, že žadatel doručí žádost poštou je nutné doručit i formulář Prvotní jednání se zájemcem o službu.


    Nedojde-li k aktualizaci žádosti ze strany žadatele (nereaguje na telefonický ani písemný kontakt) je žádost po 3 letech od posledního kontaktu žadatele z evidence.

    Dokumenty ke stažení »


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu