Domov Důchodců Bystřany

Kategorie: Dresden

Zpíváme společněObsah projektu:
Projekt „Zpíváme společně“ je již třetím společným projektem partnerských zařízení sociálních služeb pro seniory – Domova důchodců Bystřany a Sozial Kulturelles Zentrum Leubnitz. V rámci projektu vytvoří klienti obou partnerských zařízení společný hudební soubor, nacvičí repertoár složený ze známých českých a německých písniček a v závěru projektu budou svou činnost veřejně prezentovat na třech koncertech – 2x v Bystřanech a 1x v Drážďanech. Ze společných vystoupení bude nahráno CD a repertár souboru bude vydán formou zpěvníku, s jehož využitím se počítá i po ukončení projektu v rámci muzikoterapie v obou zařízeních. V průběhu projektu se jeden ze zaměstnanců DD Bystřany zúčastní pětidenní stáže v partnerském domově.

Akce realizované v rámci projektu:

1. Po pilném nácviku písní doma vyrazili v pondělí 4. března 2013 klienti DD Bystřany spolu s muzikoterapeutkou Radkou Novákovou na první společnou zkoušku do Drážďan. V drážďanském domově byli mile přivítáni, byl zde již také dirigent pan Podzimek. Obě strany byly nervózní, jak vše proběhne. Po úvodním slovu vedoucí domova paní Wagner se soubor pustil do práce, rozdaly se rytmické nástroje. Při prvních tónech se nervozita rozplynula, všichni se uvolnili a usmívali se. Bylo patrné, že němečtí senioři znají naše české písně. Repertoár byl zvolen tak, aby ho obě strany co nejvíce znaly. Postupně si členové souboru prošli téměř všechny písně repertoáru. Velký důraz byl kladen hlavně na včasný nástup zpěvu, střídání české a německé verze a také na rytmus. Celá zkouška proběhla ve velmi milé atmosféře a všem velice rychle utekla. Budeme se těšit na další setkání. img

2. Měsíc uběhl jako voda a my jsme se 9. dubna opět vydali na zkoušku do Drážďan. Tentokrát jsme už věděli, co nás čeká, takže jsme byli méně nervózní. Za DD Bystřany se zkoušky zúčastnila také paní ředitelka a paní Pavla, muzikoterapeutka, která je do projektu rovněž zapojena. Opět jsme zkoušeli písně jednu po druhé. Hodně jsme se věnovali přesným nástupům a rytmu. Celá zkouška probíhala v příjemné atmosféře. Zazněla také česká píseň v podání německé klientky. Domů jsme se vraceli plni dojmů a chutí zlepšovat to, co se nám ještě nedaří.
img

3. 13. května 2013 proběhla v Drážďanech třetí zkouška našeho projektu. Postupně jsme prošli celý repertoár. Přesně jsme domluvili předehry, nástupy, kdy budeme hrát a zpívat. Trochu jsme změnili pořadí některých písní. Vypustili jsme píseň A já sám a místo ní jsme zařadili píseň Jaké je to hezké. Pan Podzimek bude hrát dvě písně na akordeon. Celá zkouška proběhla opět v příjemné atmosféře. Odjížděli jsme domů s dobrým pocitem, že jsme udělali kus práce, a že náš zpěv a hraní je lepší a lepší.
img

4. 3. června 2013 v Drážďanech proběhla již čtvrtá zkouška v rámci naší společné spolupráce. Poprvé nám nesvítilo slunce, ale to nám náladu nezkazilo. S vervou jsme se pustili do práce. Postupně jsme prošli celý repertoár, kritická místa jsme zopakovali. Důraz byl kladen na správný nástup. Hodně jsme cvičili střídání českých a německých částí písní a střídání hry na Orffovy nástroje. Dnes stanovený repertoár je konečný. Také jsme domluvili přesné termíny vystoupení v Bystřanech i v Drážďanech. Stanovili jsme si ještě jednu zkoušku na léto, která bude 27. 8.

5. Ve čtvrtek 20.června 2013 nastal den D, kdy členové česko-německého souboru sestaveného v rámci projektu „Zpíváme společně“ dostali první příležitost předvést výsledky dlouhých hodin zkoušení a nácviku veřejně: od 14 hodin proběhl v jídelně Domova důchodců Bystřany první koncert. V podání souboru zazněly známé české a německé písničky – z těch českých třeba „Škoda lásky“ nebo „Vínečko bílé“. Koncert se vydařil a členové souboru se díky němu zbavili nejistoty a nervozity z veřejného vystoupení. Hned následující den odjela česká část souboru do Drážďan, kde proběhl druhý, původně neplánovaný koncert. Soubor zde úspěšně prezentoval spolupráci domovů v Bystřanech a Leubnitz na 14. shromáždění delegátů Volkssolidarität Dresden. img img

6. V úterý 27. Srpna proběhla v Drážďanech další zkouška společného souboru. Tato zkouška nebyla původně v rámci projektu plánována, ale obě strany se shodly, že je důležitá. Bylo potřeba, aby se obě strany sešly po prázdninách a vypilovaly vše, co přes léto zapomněly.

7. V pátek 6. září 2013 proběhlo již třetí veřejné vystoupení společného souboru, tentokrát opět v Drážďanech, na zahradě partnerského zařízení Sozial Kulturelles Zentrum Leubnitz. Počasí vystupujícím přálo, byl krásný letní den. Celý program uvedla paní Wagner, vedoucí domova, a do českého jazyka překládala tamější zdravotní sestra pocházející z Čech. Koncert proběhl v příjemné atmosféře. Publikum tleskalo a drobné nedostatky vystupujícím prominulo. Příjemné bylo také posezení po koncertu. Klienti z DD Bystřany také uvítali prohlídku prostor domova. Domů se všichni vraceli v příjemné náladě. img

8. Ve čtvrtek 19. září 2013 nadešel den, na který členové souboru pilně zkoušeli, a který byl vyvrcholením vzájemné spolupráce. Denní stacionář Domova důchodců Bystřany se proměnil v nahrávací studio. Vše měl na povel zvukař pan Veselý. Celý sbor dirigoval jako tradičně pan Oldřich Podzimek, k ruce mu byla paní Pavla Wasserbauerová, na klávesy hrála Radka Nováková. Celé nahrávání trvalo zhruba 2 hodin. Počáteční nervozita opadla, tréma nebyla patrná. Celý sbor i zaměstnanci byli velice ukáznění a plně soustředění, všichni brali práci vážně, snažili se podat co nejlepší možný výkon. Panovala příjemná nálada. Po natáčení následovalo posezení při kávě a malé občerstvení. Každý účastník dostal jako pozornost polštářek ušitý klienty Domova důchodců Bystřany. Nahrávání CD posunulo členy souboru o kus dál, přineslo jim zajímavé zkušenosti. Myslíme si, že nahrávání stmelilo kolektiv a vůbec nebyla patrná jazyková bariéra. Již nyní se všichni těší na další společné vystoupení.
img img

9. V úterý 29. října 2013 proběhl v Drážďanech další koncert společného souboru, tentokrát v rámci drážďanských Česko – německých kulturních dnů. Celý koncert probíhal v úžasné slavnostní atmosféře a účinkujícím se moc povedl. Vystoupení natáčel německý regionální rozhlas i televize.
img

print Formát pro tisk


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu