Domov Důchodců Bystřany

Kategorie: Dresden

Vzděláváme se společně

Obsah projektu:
Projekt „Vzděláváme se společně“ je již šestým společným projektem partnerských zařízení sociálních služeb pro seniory – Domova důchodců Bystřany a Sozial Kulturelles Zentrum Leubnitz. V rámci tohoto projektu bychom chtěli umožnit našim zaměstnancům další profesní rozvoj prostřednictvím vzdělávání v oblasti bazální stimulace a intimní asistence.

Akce realizované v rámci projektu:
1. 13. a 20.9. 2016 – školení „Intimní asistence“. Lektorky Mgr. Lucie Šídová a Petra Hamerníková DiS. z organizace Rozkoš bez rizika s účastníky školení hovořily o citlivém tématu sexuality klientů sociálních služeb, zacházení s jejich sexuálními potřebami a o práci sexuálních asistentek. Většina účastníků tuto vzdělávací akci hodnotila jako zajímavou a poučnou. Kladně hodnotili, že otevřela téma, o kterém se zatím moc nemluví, i když se zaměstnanci s projevy sexuality klientů poměrně často setkávají a ne vždy na ně umí adekvátně reagovat. Čtyřhodinové školení proběhlo dvakrát 13.9. a dvakrát 20.9., dopoledního školení 13.9. se zúčastnilo 10 zaměstnanců našeho partnerského domova v Dresden – Leubnitz.
img img

2. 7. – 9. 11. 2016 proběhl v Domově důchodců Bystřany základní kurz bazální stimulace, kterého se zúčastnilo 12 bystřanských zaměstnanců a 3 pracovníci z našeho partnerského domova v Dresden – Leubnitz. V rámci kurzu měli účastníci možnost seznámit se a osvojit si základní znalosti a dovednosti konceptu bazální stimulace, což je soubor technik, jejichž cílem je podporovat vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti klienta. Koncept se v oblasti péče o seniory využívá zejména u imobilních klientů nebo u klientů trpících demencí. V Domově důchodců Bystřany využíváme prvků bazální stimulace již mnoho let a jejich využívání považujeme za jeden z předpokladů kvalitní péče o naše klienty.
Kurz se velice vydařil, všichni účastníci bez výjimky ho hodnotili jako výborný a přínosný. Věříme, že poznatky z něho využijí v každodenní praxi.

img img

10.4. 2017 – právě dnes dorazilo z tiskárny 400 ks brožury, kterou jsme v rámci projektu připravili. Najdete v ní základní informace o sexuální asistenci a bazální stimulaci v podmínkách pobytových sociálních služeb pro seniory.

img

Od 3.4. do 5.5. 2017 se devět našich zaměstnanců postupně ve čtyřech skupinách zúčastnilo stáže v našem partnerském domově SKZ Dresden – Leubnitz. Účastnili se zde pracovní činnosti dle svého pracovního zařazení a zajímali se o uplatnění sexuální asistence a bazální stimulace v péči o zdejší klienty. Všichni stáž hodnotili jako přínosnou.

img img

print Formát pro tisk


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu