Domov Důchodců Bystřany

Kategorie: Dresden

Stromy života

EUROREGION ELBE / LABEEUROREGION ELBE / LABE        123 SNCZ

Obsah projektu:
Projekt „Stromy života“ je již sedmým společným projektem partnerských zařízení sociálních služeb pro seniory – Domova důchodců Bystřany a Sozial Kulturelles Zentrum Dresden-Leubnitz organizace Volkssolidarität Dresden. Tentokrát se zaměříme na práci se vzpomínkami klientů a jejich životním příběhem, tedy na oblast reminiscenční terapie. Projekt umožní zaměstnancům obou zařízení naučit se prostřednictvím školení vytvářet s klienty "stromy života"- výtvarné objekty (koláže z fotografií, obrázků, apod.) zobrazující jejich životní příběh, případně rodokmen. Výsledek tvorby - stromy života - pak na závěr projektu vystavíme na veřejných výstavách v Bystřanech i v Drážďanech.

Akce realizované v rámci projektu:

 • 12.3. 2018 proběhlo v Domově důchodců Bystřany první školení k projektu Stromy života. Pod vedením ergoterapeutky Bc. Hany Daňkové, DiS. se účastníci z řad zaměstnanců DD Bystřany a Volkssolidarität Dresden učili vytvářet s klienty stromy života zobrazující jejich životní příběh. Školení proběhlo ve velmi pracovní, ale přesto pohodové atmosféře a mělo u účastníků úspěch.

 • img img

 • 22.3. 2018 proběhlo v Sozial Kulturelles Zentrum Dresden-Leubnitz organizace Volkssolidarität Dresden pod vedením Bc. Hany Daňkové, DiS. druhé školení zaměřené na reminiscenční terapii a tvoření stromů života.

 • img img

 • 16.-19.4. 2018 pobývala naše ergoterapeutka Bc. Hana Daňková, DiS. v Sozial Kulturelles Zentrum Dresden-Leubnitz organizace Volkssolidarität Dresden. Během těchto čtyř dnů pomohla zaměstnancům a klientům zařízení při tvorbě stromů života

 • img img

 • Od 27.8. do 3.9. proběhla v přízemí Domova důchodců Bystřany výstava stromů života, které vznikly v rámci našeho projektu. V pondělí 27.9. od 9.30 hod. se uskutečnila slavnostní vernisáž, jíž se kromě dalších hostů zúčastnili i klienti, jejichž životní příběhy byly v rámci projektu výtvarně ztvárněny, i zaměstnanci, kteří klientům pomáhali jejich životní příběhy zpracovat. Výstava měla velký úspěch a 5.9. se přesunula do našeho partnerského domova v Dresden – Leubnitz.

 • img img

 • Od 7.9. do 14.9. 2018 proběhla výstava stromů života v našem partnerském domově pro seniory v Dresden-Leubnitz.

 • img img

 • Od prosince 2017 do září 2018 pobývala ředitelka DD Bystřany M. Barešová postupně šest dní v Dresden, kde s našimi projektovými partnery domlouvala a organizovala další průběh projektu.


 • print Formát pro tisk


  © 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
  Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu