Domov Důchodců Bystřany

Kategorie: Dresden

Projekt Reminiscenční terapie

Obsah projektu:

Reminiscenční terapie (RT) je práce se vzpomínkami a životním příběhem, která umožňuje klientům zařízení pro seniory udržet si kontinuitu života přerušenou přestěhováním do zařízení sociálních služeb. V rámci projektu dojde ke vzájemné spolupráci a výměně zkušeností pracovníků Domova důchodců Bystřany a Sozial – Kulturelles Zentrum Leubnitz v oblasti reminiscenční terapie, a to formou:

  1. 4 workshopů o reminiscenční terapii a scrapbookingu jako jedné z možných forem RT, které se uskuteční v DD Bystřany za účasti pracovníků projektového partnera
  2. výstavy fotoalb, koláží, knih života a vzpomínkových krabic – výsledků práce účastníků workshopů (výstava se uskuteční nejprve v DD Bystřany a poté se přesune do zařízení projektového partnera SKZ Leubnitz)
  3. výměnné stáže pracovníků partnerských zařízení
  4. tvorby dvojjazyčné brožury o projektu, RT a scrapbookingu
Akce realizované v rámci projektu:

1. 24. ledna 2012 proběhl v DD Bystřany první workshop, který byl věnován především praktickému nácviku tvorby skládaných vzpomínkových alb pomocí různých technik scrapbookingu. Zúčastnilo se ho deset pracovnic DD Bystřany a dvě pracovnice (ergoterapeutky) z SKZ Leubnitz.

img

2. 20. února 2012 proběhl v DD Bystřany druhý workshop, tentokrát zaměřený na tvorbu fotokoláží jako jednu z možných technik reminiscenční terapie. Kromě zaměstnanců DD Bystřany se ho opět zúčastnily dvě pracovnice partnerského domova v Leubnitz.

img

3. 28. března 2012 se v DD Bystřany uskutečnil třetí workshop, na kterém se účastníci učili vytvářet vzpomínkové krabice. Zúčastnilo se ho 11 zaměstnankyň DD Bystřany a dvě pracovnice partnerského domova SKZ Leubnitz.

img

4. 26. dubna 2012 se v rámci projektu „Reminiscenční terapie“ uskutečnil v DD Bystřany poslední, čtvrtý workshop. Byl věnován tvorbě Knih života – vzpomínkových sešitů s fotografiemi. Zúčastnilo se ho 12 zaměstnankyň DD Bystřany a dvě ergoterapeutky z partnerského zařízení SKZ Leubnitz.

img

5. Ve středu 20. června 2012 proběhla v DD Bystřany za účasti zaměstnanců i klientů domova důchodců, delegace z partnerského domova v Leubnitz, představitelů místní samosprávy i zástupců tisku vernisáž výstavy vzpomínkových předmětů, které v rámci projektu „Reminiscenční terapie“ vyrobili účastníci čtyř workshopů.6. V srpnu se výstava vzpomínkových předmětů vyrobených v rámci projektu „Reminiscenční terapie“ přesunula do partnerského domova SKZ Leubnitz. Vernisáže v pondělí 6. srpna se zúčastnili i zástupci DD Bystřany.

img

print Formát pro tisk


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu