Domov Důchodců Bystřany

Kategorie: Dresden

Projekt Paliativní péče o klienty s demencí – zpět k lidskosti

EUROREGION ELBE / LABEEUROREGION ELBE / LABE        123 Ziel 3

Obsah projektu:

Projekt má přispět k rozvoji spolupráce Domova důchodců Bystřany a Sozial – Kulturelles Zentrum Leubnitz organizace Volkssolidarität Dresden při zavádění a rozvoji paliativní péče poskytované klientům s demencí. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění péče o klienty s demencí v terminálním stádiu. Projekt bude realizován formou výměnných pracovních stáží pracovníků obou partnerských zařízení, společných školení a seminářů, tvorby brožury a pomůcky pro paliativní péči – tzv. hospicového kufru.

Akce realizované v rámci projektu:
 1. Stáž ředitelky DD Bystřany Miroslavy Barešové v partnerském zařízení v Leubnitz 31.1.- 4.2. 2011.
 2. 31.3. 2011 - školení v DD Bystřany za účasti tří pracovnic německého partnerského zařízení. Téma školení: Empatie a naslouchání. Přednášející: PhDr. Zdeněk Kulhánek.
 3. img
 4. Stáž dvou pracovnic DD Bystřany (Veronika Jakowetzová, DiS. - sociální pracovnice a Radka Nováková,DiS. - muzikoterapeutka) v partnerském zařízení v Leubnitz 5. - 8.4. 2011.
 5. img
 6. Stáž sociální pracovnice p. Kerstin Döring z partnerského domova v Leubnitz v DD Bystřany 14. - 15.4. 2011.
 7. 28.4. 2011 - školení v DD Bystřany za účasti čtyř pracovníků německého partnerského domova v Leubnitz. Téma školení: Paliativní péče – návrat k lidskosti. Přednášející: Mgr. Jaroslava Slaná.
 8. img Mgr. Slana
 9. Stáž dvou pracovnic DD Bystřany (Monika Václavíková – vedoucí pečovatelského úseku, Mgr. Kateřina Šafránková – metodička) v partnerském zařízení v Leubnitz 16. - 20. 5. 2011. V rámci stáže 18.5. účast na školení o hospicové péči.
 10. img
 11. 7.6. 2011 – školení v DD Bystřany za účasti tří pracovníků německého partnerského domova v Leubnitz. Téma školení: Spirituální služba v dlouhodobé péči. Přednášející: Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger.
 12. 23.6. 2011 - školení v DD Bystřany za účasti čtyř pracovníků německého partnerského domova v Leubnitz. Téma školení: Umírání a smrt v práci pracovníků v sociálních službách. Přednášející: Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger.
 13. Mgr. Erdinger
 14. 30.6. - 1.7. 2011 – stáž dvou pracovníků SKZ Leubnitz (Matthias Herklotz – vedoucí péče/Pflegedienstleiter a pan Falk Adler – vedoucí týmu pracovníků oddělení/Teamleiter) v DD Bystřany.
 15. img
 16. 29.8. - 2.9. 2011 – stáž dvou pracovnic DD Bystřany (Hana Daňková, DiS. - ergoterapeutka, Radka Mertová - pečovatelka) v partnerském zařízení v Leubnitz. Stáž byla zaměřena zejména na ergoterapii a paliativní péči.
 17. img
 18. 10. - 12. 10. 2011 – stáž dvou ergoterapeutek – Anke Nietzold a Annett Hennig z partnerského domova SKZ Leubnitz v DD Bystřany.
 19. Hry
 20. Dne 31. října 2011 proběhla v DD Bystřany stáž ředitelky Sozial-Kulturelles Zentrum Leubnitz organizace Volkssolidarität Dresden paní Christine Wagner.
 21. 14.11. 2011 – tři pracovnice SKZ Leubnitz – paní Andrea Beier, Sandra Giebel a Susanne Breitfeld (pečovatelky/ Pflegefachkräfte) – se účastnily pracovní stáže v Domově důchodců Bystřany. Stáž byla zaměřena zejména na práci s klienty trpícími demencí a paliativní péči.
 22. Během listopadu byly v DD Bystřany zprovozněny na všech patrech hospicové koutky, kam jsou umisťovány vzpomínky na zemřelé klienty. Při jejich zřizování jsme vycházeli ze zkušeností pracovníků našeho partnerského domova v Leubnitz.
 23. Pietní koutek
 24. 21.- 25.11 2011 – stáž dvou zaměstnankyň DD Bystřany (Bc. Libuše Čočková – manažerka zdravotního úseku, Pavla Vítů – všeobecná sestra) v partnerském zařízení v Leubnitz. Stáž byla zaměřena především na ošetřovatelskou, zdravotní a paliativní péči.
 25. Před Vánoci vyšla česko-německá brožurka shrnující informace k paliativní péči, které jsme získali na školeních a stážích v rámci projektu. Polovina nákladu brožury bude distribuována v ČR, polovinu má k dispozici náš projektový partner v Německu.
 26. Na počátku roku 2012 byl v DD Bystřany podle zkušeností našeho partnerského domova v Leubnitz dovybaven a předán k užívání hospicový kufr s pomůckami pro paliativní péči.

print Formát pro tisk


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu