Domov Důchodců Bystřany

Kategorie: Dresden

Přátelství bez hranic

EUROREGION ELBE / LABEEUROREGION ELBE / LABE        123 Ziel 3

Obsah projektu: Projekt „Přátelství bez hranic, přátelství bez generačních rozdílů“ je již pátým společným projektem partnerských zařízení sociálních služeb pro seniory – Domova důchodců Bystřany a Sozial Kulturelles Zentrum Leubnitz. Obě partnerská zařízení by chtěla obohatit své venkovní prostory dřevěnými prvky (lavičky, plastiky zvířat, apod.). Proto v rámci projektu oslovila dílnu AWO Jugendwerkstatt Elbe/Labe v Heidenau, která pomáhá mladým nezaměstnaným lidem, aby tyto dřevěné prvky vyrobila a během několikadenního pobytu v Bystřanech instalovala. Projekt chce touto cestou umožnit navázat nové kontakty mezi mladou generací a seniory – klienty obou zařízení.

Akce realizované v rámci projektu:
1. 15.4. 2014 se uskutečnila návštěva zástupců obou partnerských zařízení v dřevodílně AWO v Heidenau. Za DD Bystřany se návštěvy zúčastnilo 18 zaměstnanců a klientů, za SKZ Leubnitz dva zaměstnanci – M. Herklotz a K. Döring. Během návštěvy jsme si prohlédli dřevodílnu i přilehlou zahradu s množstvím výrobků z dílny, dozvěděli jsme se zajímavé informace o činnosti dřevodílny a domluvili jsme i podrobnosti k organizaci pobytu mládeže z Heidenau v Bystřanech. Zaměstnancům dřevodílny patří náš velký dík za vlídné přijetí.
img img

2. V úterý 22.4. 2014 přijelo do Bystřan šest pracovníků dřevodílny v Heidenau, aby v nové zahradě v areálu domova důchodců instalovali dřevěné prvky, které pro naší zahradu zhotovili. Následující den se odpoledne uskutečnilo slavnostní otevření zahrady, na kterém vystoupil pan Stolař se svým divadlem a rovněž česko-německý soubor tvořený klienty DD Bystřany a SKZ Leubnitz, jenž vznikl v rámci předchozího projektu „Zpíváme společně“. Ve čtvrtek 24.4. jsme jako poděkování pro naše německé hosty a jako příležitost ke vzájemnému poznávání mezi našimi klienty i zaměstnanci a mládeží z Heidenau připravili výlet lodí po Labi.
img img img img

print Formát pro tisk


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu