Domov Důchodců Bystřany

Kategorie: Dresden

Poznávám sebe, poznávám tebe

EUROREGION ELBE / LABEEUROREGION ELBE / LABE        123 Ziel 3

Projekt „Poznávám sebe, poznávám tebe“ je již čtvrtým společným projektem partnerských zařízení sociálních služeb pro seniory – Domova důchodců Bystřany a Sozial Kulturelles Zentrum Leubnitz. V rámci projektu proběhne pro zaměstnance obou zařízení třídenní školicí akce a seminář zaměřený na osobnostní rozvoj. Pro zaměstnance DD Bystřany budou v rámci projektu zorganizovány tři pracovní stáže v zařízení projektového partnera. Nový projekt má dát zaměstnancům obou poskytovatelů sociálních služeb prostor pro sebepoznávání i vzájemné poznávání a přeshraniční výměnu zkušeností. Věříme, že nově nabyté zkušenosti a poznatky přispějí k dalšímu zkvalitňování služeb v obou zařízeních.

1. Ve středu 23. října 2013 proběhl v DD Bystřany seminář na téma Syndrom vyhoření vedený PhDr. Šárkou Dynákovou, Ph.D.. Semináře se kromě zaměstnanců Domova důchodců Bystřany zúčastnili také dva zástupci partnerského domova v Dresden – Leubnitz. Všem účastníkům se školení moc líbilo a hodnotili ho jako velmi užitečné.
img img

2. Ve dnech 17. – 21. března 2014 se dvě zaměstnankyně Domova důchodců Bystřany - Jitka Chlebanová a Lenka Poláková - zúčastnily pracovní stáže v partnerském zařízení SKZ Leubnitz organizace Volkssolidarität Dresden. Lenka Poláková se vzhledem ke své pracovní pozici vedoucí stravovacího provozu zajímala především o stravování a provoz kuchyně, Jitka Chlebanová o vše týkající se přímé péče o klienty. Obě stáž hodnotily jako velmi přínosnou.
img img

3. Ve dnech 24. – 28. března 2014 se další dvě zaměstnankyně Domova důchodců Bystřany – Monika Václavíková a Denisa Jelínková zúčastnily druhé pracovní stáže v partnerském zařízení SKZ Leubnitz. Zajímaly se opět především o organizaci stravování a přímé péče o klienty, stáž hodnotily jako velmi přínosnou.
img

4. Ve dnech 7. – 9. dubna proběhla společná pracovní cesta zaměstnanců Domova důchodců Bystřany a SKZ Leubnitz po Euroregionu Elbe/Labe. Během cesty jsme navštívili dva domovy pro seniory (v Libochovicích a Litoměřicích) a měli jsme tak dostatek prostoru ke vzájemnému sdílení zkušeností s péčí o seniory v Česku a v Sasku. Dopodrobna jsme také projednali strategii další spolupráce mezi oběma zařízeními. Vedle vyloženě pracovní části cesty jsme si našli čas i k návštěvě některých zajímavých míst v Českosaském Švýcarsku (např. mýdlárna Rubens v Růžové). Cestu všichni účastníci hodnotili jako velmi přínosnou po pracovní stránce, ale i jako výbornou příležitost ke vzájemnému poznávání a „utužení“ partnerství.
img img

5. Ve dnech 14. – 17.4. a 5. – 9.5. 2014 proběhla stáž ředitelky DD Bystřany v partnerském zařízení SKZ Leubnitz. Paní ředitelka přivezla opět spoustu nápadů, v čem bychom se mohli od našich německých přátel v péči o klienty inspirovat (společná taneční terapie s dětmi ze školky, apod.)
img

print Formát pro tisk


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu