Domov Důchodců Bystřany

Kategorie: Dresden

Návštěva u přátel

Obsah projektu:

Projekt „Návštěva u přátel“ je osmým společným projektem partnerských zařízení sociálních služeb pro seniory – Domova důchodců Bystřany a Sozial Kulturelles Zentrum Dresden-Leubnitz organizace Volkssolidarität Dresden. V tomto projektu chceme dát zaměstnancům našich partnerských zařízení prostor k vzájemnému poznávání a k přeshraniční výměně zkušeností s poskytováním a provozováním sociálních služeb, které přispěje k dalšímu zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných v obou zařízeních i k prohloubení vzájemné spolupráce. Do projektu se však zapojí i klienti obou zařízení. V rámci projektu proběhnou čtyři akce - třídenní pracovní poznávací návštěva sociálních služeb i pamětihodností Ústeckého kraje, dvě jednodenní setkání klientů i zaměstnanců partnerských zařízení, výměnná stáž dvou zaměstnanců (jeden zaměstnanec z SKZ Leubnitz absolvuje stáž v DD Bystřany a naopak - jeden zaměstnanec z DD Bystřany bude týden v SKZ Leubnitz) a setkání klientů i zaměstnanců obou zařízení v Bystřanech u příležitosti oslavy 50 let fungování DD Bystřany.

Akce realizované v rámci projektu:

1. 28.5. 2018 vyrazilo osm zaměstnanců a klientů DD Bystřany na návštěvu k našim přátelům do domova pro seniory v drážďanské čtvrti Leubnitz. Společně s nimi absolvovali projížďku vyhlídkovým autobusem a procházku po Drážďanech. V horku, které panovalo, pak přišlo vhod posezení a občerstvení v restauraci „Carolaschlösschen“.

img

2. 4.6. 2018 se vydala další skupina zaměstnanců a klientů DD Bystřany na návštěvu našich projektových partnerů v Dresden. Opět zde spolu s německými přáteli absolvovali procházku a společně si poseděli u sladkého občerstvení v kavárně. Klienti a zaměstnanci DD Bystřany tak měli možnost seznámit se se svými kolegy z Německa a pocvičit se v německé konverzaci.

img

3. V týdnu od 25. do 29.6. 2018 pobývala naše sociální pracovnice na stáži v drážďanském domově pro seniory v Leubnitz. Během pobytu se účastnila aktivit organizovaných pro klienty (cvičení, tanec, muzikoterapie, procházky, apod.) a pomáhala např. při podávání stravy. Stáž zhodnotila takto: „Stáž v drážďanském domově se mi líbila, opět probíhala v přátelském duchu. Měla jsem možnost odreagovat se od svých pracovních povinností, poznala jsem nové lidi a jiné zvyklosti. Určitě budu čerpat i zkušenosti ze skupinových aktivit, kterých jsem se zúčastnila. Bylo patrné, že zaměstnanci (pečovatelé, ergoterapeuti) své klienty dobře znají, přistupovali ke každému individuálně jak při aktivitách tak při péči o ně.“

img

4. 30.8. 2018 proběhla akce „Slavíme s přáteli 50 let DD Bystřany“, na kterou přijali pozvání mimo jiné i naši němečtí přátelé z Volkssolidarität Dresden. Zaměstnanci i klienti z našeho partnerského domova v Dresden nacvičili společné vystoupení s naším klientským souborem Bystřanka, čímž jsme si připomněli náš dřívější společný projekt „Zpíváme společně“. Setkání se velmi vydařilo a měli z něj radost jak naši hosté, tak i klienti a zaměstnanci DD Bystřany.

img img

5. 5. -7.9. 2018 proběhla v DD Bystřany stáž pečovatele Stevena z našeho partnerského domova v Dresden. Stážista při ní měl možnost poznat provoz na několika odděleních našeho domova a zapojil se do běžné práce pečovatelů.

img img

6. 19. – 21.9. 2018 se uskutečnila pracovně-poznávací cesta zaměstnanců DD Bystřany a SKZ Leubnitz po Ústeckém kraji. Hlavním účelem cesty byla návštěva dvou zařízení sociálních služeb – DOZP Brtníky a Centra sociálních služeb v Děčíně (konkrétně služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v Kamenické ulici). Obě zařízení se účastníkům cesty moc líbila a byla pro nás inspirací. Během cesty jsme si ale samozřejmě našli čas i na to, abychom naše německé partnery seznámili s pamětihodnými místy Ústeckého kraje (Litoměřice, soutěsky v Hřensku, muzeum podniku Mikov Mikulášovice, ústecká Větruše, atd.). Cesta se všem účastníkům velmi líbila – přinesla nám nové poznatky pro práci v sociálních službách, ale i milé společné zážitky a setkání. Zároveň byla příležitostí, jak se rozloučit s dosavadní ředitelkou našeho partnerského domova v Leubnitz Christine Wagner, která odchází do důchodu.
img img

print Formát pro tisk


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu