Domov Důchodců Bystřany

Kategorie: Domov se zvláštním režimem

Veřejný závazek

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem (DZR) je poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku a chronické duševní nemoci, jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů sociálních služeb. Služba DZR je zaměřená na klienty trpící chronickým duševním onemocněním a jejich specifické potřeby, čemuž je přizpůsobena i péče, chod zařízení a přístup zaměstnanců ke klientům. Poskytováním kvalifikovaných sociálních a zdravotních služeb chceme umožnit našim klientům prožívat plnohodnotné, důstojné a bezpečné stáří.

Cíle

Cílem domova se zvláštním režimem je uživatel,
 • který s pomocí služeb domova důstojně prožije své stáří,
 • který s pomocí služeb domova udržuje a obnovuje přirozené sociální vazby se svými blízkými a přáteli,
 • který se v domově cítí bezpečně,
 • kterému je služba poskytována podle jeho individuálních potřeb,
 • který je maximálně podporovaný ve zlepšení nebo v zachování své soběstačnosti
 • který je na konci života personálem důstojně doprovázen.

Cílová skupina

Přijímáme seniory od 65 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerova choroba a jiné typy demence a lehčí formy jiných duševních onemocnění – deprese a jiné poruchy nálady, úzkosti, emoční labilita, poruchy poznávání, fobické poruchy, neurčená organická nebo symptomatická porucha, apod.).

Do DZR jsou přijímány osoby, které:
 • nemají smyslové postižení vyžadující nepřetržitou osobní asistenci,
 • netrpí závislostí na návykových látkách, v jejímž důsledku by mohli závažným způsobem narušovat kolektivní soužití, nebo nekompenzovaným těžkým duševním onemocněním,
 • neonemocněly akutní infekční nemocí,
 • jejichž zdravotní stav nevyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.

Zásady, kterými se při poskytování služby řídíme:

 • rovný přístup ke všem klientům
 • respektování lidské důstojnosti
 • podpora soběstačnosti klientů
 • respektování osobnosti, názorů a přání klientů
 • profesionalita – zaměstnanci jsou průběžně vzděláváni zejména v oblasti péče o klienty trpící chronickým duševním onemocněním, přístup ke klientům přizpůsobují jejich specifickým potřebám.
Platnost od 1.1.2016
Tento Veřejný závazek ruší Veřejný závazek předchozí

Miroslava Barešová
ředitelka Domova důchodců Bystřany

print Formát pro tisk


© 2012 Domov důchodců Bystřany, Pražská ul. 236, 417 61 Bystřany
Tyto webové stránky vytvořil StudioArt & jDanek.eu